Norm dakisolatie – deadline 1 januari 2020

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Actua

Tegen 1 januari 2020 dienen de daken van alle woonpanden (al dan niet verhuurd) geïsoleerd te zijn. Er is een beperkte uitzondering voor kamers en daken van minder dan 2m² worden vrijgesteld.

Om aan de norm te voldoen dient er dakisolatie aanwezig te zijn met een R-waarde van 0,75 m²K/W.

Wanneer men niet aan de norm voldoet wordt er door de wooninspecteur bij een woningonderzoek strafpunten toegekend. Tussen 2015 en 2020 waren deze strafpunten vrij beperkt en kreeg de eigenaar nog tijd om het dak te isoleren.

Vanaf 1 januari 2020 worden echter 15 strafpunten toegekend als het pand bij een woningonderzoek niet aan de dakisolatienorm voldoet. Daardoor kan het woonpand ongeschikt verklaard worden. Let wel, in een appartementsgebouw krijgen alle appartementen evenveel strafpunten bij het ontbreken van dakisolatie, ongeacht of het om het gelijkvloerse appartement of het dakappartement gaat.

Enkele begrippen ter verduidelijking:
R-waarde:
De R-waarde geeft de warmte-isolerend vermogen van een materiaallaag aan en wordt uitgedrukt in m²K/W.
Hoe groter R, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het materiaal isoleert.
R = de dikte van het materiaal in meter / de warmtegeleidingscoëfficient in W/mK

Lambda-waarde:
De lambda-waarde geeft de warmtegeleidbaarheid van een materiaal aan. Ze wordt uitgedrukt in W/mK.
Hoe hoger de lambda-waarde hoe betere geleiding en hoe slechter het materiaal isoleert. Dit kan echter gecompenseerd worden door de dikte van het materiaal.