Asbestinventarisattest in aantocht

  • Post author:
  • Post category:Actua

Er werd een decreet goedgekeurd in het Vlaams Parlement dat de invoering van een asbestinventarisattest organiseert. Daardoor zal bij een verkoop van een pand die voor 2001 werd gebouwd, in de toekomst een asbestinventarisattest moeten voorgelegd worden. Vermoedelijk gaat deze verplichting in werking treden tegen eind 2019.

De inhoud van dit attest zal meegedeeld moeten worden bij het sluiten van de onderhandse verkoopovereenkomst. Bij de authentieke akte zal de notaris het geldige attest overhandigen aan de koper. De doelstelling van dit attest is het louter informeren van de koper over het al dan niet aanwezig zijn van asbest.
In een later stadium zal het asbestinventarisattest ook mee opgenomen worden in de digitale woningpas.

Het attest wordt opgemaakt door een gecertificeerde asbestdeskundige. De gegevens worden van daaruit behandeld door O.V.A.M. die een asbestinventarisattest zal opmaken.