Vastgoedbeheer in de ruime regio Gent – Meetjesland

Dyproso Uw syndicus

Wat is een syndicus:

Bent u eigenaar van een onroerend goed waarbij het gebouw uit minstens 2 kavels bestaat die eigendom zijn van verschillende personen zoals bvb. een appartement, een winkel, een autostaanplaats, een bedrijfspand in complex, een garage, enz.?
Dan zullen een aantal delen toebehoren aan verschillende eigenaars samen, zoals bijvoorbeeld de inkomhal, de lift, het dak, de garagepoort enz.. Deze mede-eigenaars van de gemene delen worden wettelijk samengebracht in een orgaan dat de vereniging van mede-eigenaars (of afgekort V.M.E.) wordt genoemd. Het is dit orgaan (V.M.E.) die de gemene goederen dient te onderhouden.

Om dit beheer, onderhoud en de bijhorende kosten in goede banen te leiden wordt een syndicus aangesteld. De syndicus  is een erkend mandataris van de V.M.E. en heeft duidelijk wettelijk omschreven taken. Hij is verantwoordelijk voor zijn bestuur en wordt door de algemene vergadering benoemd met een mandaat voor een bepaalde duur. De syndicus zal de vereniging van mede-eigenaars vertegenwoordigen.

Een professioneel syndicus is daarbij erkend door het B.I.V., is neutraal, zet het gemeenschappelijk belang centraal en wordt permanente bijgeschoold. Door kennis van de betrokken wetgeving, een professionele aanpak en ervaring wordt een correcte afrekening en een gepassioneerd beheer gegarandeerd.

Onze aanpak:

Bij ons kan u rekenen op een dagdagelijkse betrouwbare en correcte opvolging met lange termijn visie. Uw gebouw of pand staat bij ons centraal, zowel op financieel, op administratief als op technisch vlak.

Aan de algemene vergadering wordt uitermate veel aandacht besteed. Via een doordachte agenda en een goede voorbereiding kunnen we de vereniging van mede-eigenaars de mogelijkheid geven om met kennis van zaken te beslissen.

Enkel door deze vergadering met de grootste zorg te behandelen kunnen er effectief en adequaat beslissingen genomen worden. Zo worden problemen die eindeloos blijven aanslepen, met de bijhorende frustraties, vermeden.

Een goede en duidelijke communicatie heeft een grote invloed op de sfeer tussen de eigenaars en bewoners. Via ons professioneel beheerssysteem kunnen wij vlot nuttige informatie verspreiden onder eigenaars en/of bewoners. Dit natuurlijk met respect voor de persoonsgegevens en privacy.

Als syndicus vertegenwoordigen wij ook de Vereniging van mede-eigenaars in het aangaan van contracten en opstellen van documenten. Wij houden alle gegevens bij van de V.M.E. zoals oa. het postinterventiedossier, de eigenaarsgegevens, notulen van de vergadering, enz.

Wij zorgen ook dat uw V.M.E. in orde blijft met de nieuwe wetgeving. Zo brengen wij het GDPR-dossier van uw gebouw in orde in het kader van de nieuwe Europese wetgeving rond persoonsgegevens. Ook wij, Dyproso bvba, vinden het uitermate belangrijk om discreet met informatie om te gaan en willen de persoonlijke levenssfeer van medewerkers, eigenaars, huurders en andere relaties respecteren.

Onze strategie daaromtrent kan u terugvinden in onze Privacy Policy.
Wij willen doorheen het financiële beheer transparantie permanent waarborgen. Op die manier kan elke eigenaar op elk moment op de correctheid vertrouwen.

We vinden het belangrijk dat elkeen een klare kijk heeft op het financieel gebeuren. De boekhouding en financiële opvolging gebeurd daarom zowel voor de grote als de kleinere gebouwen volgens het principe van de dubbele boekhouding. Elk gebouw heeft daarbij een eigen zicht- en/of spaarrekening op naam van de V.M.E..

Zoals wettelijk voorzien worden de kosten verdeeld tussen de eigenaars volgens de correcte verdeelsleutels. Bij een verkoop worden de afrekening gesplitst tussen de vroegere en de nieuwe eigenaar op datum van de akte. De boekhouding mag tijdens het boekjaar uiteraard worden opgevolgd en kan na afspraak worden nagekeken door de Commissaris van de rekeningen. Jaarlijks wordt deze ook uitvoerig besproken op de statutaire algemene vergadering.

Klaarheid en openheid zijn hier zeer belangrijk. Enkel op die manier kan er in vertrouwen worden gewerkt. Want wij vergeten nooit, kwaliteit betekent correct handelen ook wanneer niemand kijkt!
Een gebouw wordt niet van achter een bureau beheerd. Wij vinden het belangrijk om in de gebouwen en panden te kunnen zijn wanneer nodig.

Bij een opstart bestuderen en auditeren wij uw gebouw zodat we de troeven, zwaktes en kleine plekjes kennen. Zo kunnen we optimaal werken bij eventueel latere interventies.

Aan de hand van de audit kunnen we tevens een lange termijn planning voor uw gebouw voorstellen. Zo reiken we mogelijkheden aan, waardoor het veel eenvoudiger is voor de algemene vergadering om tot beslissen. Ervaring leert dat het voor de meeste eigenaars zeer geruststellend is om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van welke kosten ze mogen verwachten binnen welke termijnen.

In deze langetermijnplanning worden voorspelde renovatie- en verbeteringswerken ter bespreking voorgelegd aan de algemene vergadering. Zo kan de vereniging van mede-eigenaars op de algemene vergadering bespreken wat haalbaar is en welke spaarplannen, uitvoeringsplannen en termijnen dienen te worden uitgewerkt.

Daarnaast is er het periodieke beheer waartoe bijvoorbeeld volgende taken behoren: opvolging keuringen, opdracht geven en controleren van onderhoudsbeurten, controleren werkzaamheden, opnemen meterstanden, enz.

We handelen hierbij steeds in absolute onafhankelijkheid en openheid. Wij respecteren de beslissingen van de algemene vergadering en houden het algemeen belang van de vereniging van mede-eigenaars steeds voor ogen. Want wij vergeten nooit, kwaliteit betekent correct handelen ook wanneer niemand kijkt!

Veel voorkomende zaken binnen het technisch beheer zijn:
 • Waterinfiltraties
 • Daken & dichtingen
 • Liften
 • Centrale verwarming
 • Elektrische installaties, noodverlichtingen
 • Betonrot
 • Brandbeveiliging
 • Riolering
 • Renovatie
 • Gevelrenovaties
 • Inkom verfraaiing

Doorheen de strikte wettelijke taken, vinden we communicatie zeer belangrijk.
In een appartementsgebouw zitten de mede-eigenaars gedwongen met elkaar verweven. Verschillende private belangen en menselijke relaties maken samen leven en samen beheren niet altijd makkelijk. Wij hebben gemerkt dat goede afspraken en duidelijke communicatie vaak veel frustraties kunnen voorkomen en zo een groot verschil kunnen betekenen in de sfeer in een residentie.

Maar soms gaat er iets mis. Door een waterlek, storm, breuk, slijtage, … kan er schade ontstaan. Wij hechten veel belang om schadedossier correct en adequaat op te volgen. Dit doorheen het volledige proces: van bij de vaststelling, het opzoeken van de oorzaak, het verzamelen van de bestekken, het wegwerken van de oorzaak, de verzekeringsexpertises, het definitieve herstel, tot uiteindelijk de terugbetaling van de verzekeringsmaatschappij. Enkel door een strikte opvolging kan uw pand al zijn troeven behouden en wordt de overlast tot een minimum beperkt.

Daar zetten wij als team graag dagdagelijks onze schouders onder.