Vastgoedbeheer in de ruime regio Gent – Meetjesland

Dyproso Uw rentmeester

Wat is een rentmeester?

De rentmeester is verantwoordelijk voor het beheer en rendement van private eigendommen of kavels. Het wordt dan ook wel eens privaat beheer of patrimonium beheer genoemd.
Het specifiek mandaat en takenpakket zowel administratief, financieel als technisch wordt in onderling overleg vastgelegd en kunnen van situatie tot situatie verschillen.  Dit privatief beheer zal in elk geval steeds oog hebben voor het rendement en de belangen van de eigenaar met respect voor de huurder.

Afhankelijk van de gemaakte afspraken kan het takenpakket volgende activiteiten omvatten:
  • Zoeken van nieuwe huurders
  • Afsluiten van een huurovereenkomst
  • Tijdig en correct indexeren
  • Opstellen en opvolgen plaatsbeschrijvingen
  • Opvolgen rentabiliteit
  • Opvolgen boekhoudkundige en bancaire verrichtingen (doorstorten huur, betaling leveranciers, betaling aannemers, enz.)
  • Fungeren als aanspreekpunt en contactpersoon van de huurder om de eigenaar te ontlasten.
  • Treffen van maatregelen en/of uitwerken van voorstellen van noodzakelijke of wenselijke herstellingen en renovaties.
  • Opvolgen en informeren over de wetgeving

Onze aanpak

Wij maken gebruik van een professioneel beheerssysteem. Wij bestuderen en auditeren uw gebouw zodat we de troeven, zwaktes en kleine plekjes kennen. We handelen in absolute onafhankelijkheid en openheid.

Een gezonde, duidelijke en zakelijke communicatie tussen ons als beheerder, de eigenaar/verhuurder en de huurder is daarbij een belangrijke pijler.

De huur wordt op een derdenrekening gestort door de huurder om vervolgens, conform contractueel vastgelegde afspraak, door te storten aan de eigenaar. De eigenaar ontvangt op regelmatige basis een rapportering van de kosten en opbrengsten. Zo verzekeren wij de eigenaar een grote transparantie en het genot van de huuropbrengsten zonder zorgen.

Want wij vergeten nooit, kwaliteit betekent correct handelen ook wanneer niemand kijkt.