Vastgoedbeheer in de ruime regio Gent – Meetjesland

Contactgegevens

Neem contact op met Dyproso via onderstaande formulier of via e-mail.

Maatschappelijke zetel
Dyproso bvba
Hogevorst 50 – 9968 Bassevelde
BE0895.431.843

Hoofdkantoor
Dyproso bvba
Boelare 85 – 9900 Eeklo

Tel.: +32 (9) 219.90.66
beheer@dyproso.be

Yves Vande Walle
Vastgoedmakelaar-syndicus  BIV 509315

Annelies De Brabandere
Vastgoedmakelaar-syndicus  BIV 509815

Beiden als BIV-erkend makelaar in België onderworpen aan de BIV-plichtenleer.
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars – Luxemburgstraat 16B – 1000 Brussel

Beroepsaansprakelijkheid en waarborg derdengelden: Collectieve polis BIV 730.390.160 en aanvullende polis CIB Vlaanderen 730.390.172